25-05-2018 21:24

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja weszły w życie nowe regulacje o ochronie danych osobowych. Działając na
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), uprzejmie
informujemy ze Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe INFO-SERVICE Mariusz Kozioł,
przetwarza Państwa dane osobowe.
 
W Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowym INFO-SERVICE świadczymy usługi oparte na
zaufaniu – nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny
sposób.
 
Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego
i poinformować Państwa, że zgodnie z art. 13 RODO:

1. Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
INFO-SERVICE Mariusz Kozioł
 
2. Dane do kontaktu:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe INFO-SERVICE Mariusz Kozioł
Ul. Wojska Polskiego 92B, 21-550 Terespol
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:
tel. 83 311-11-85
e-mail: terespol@targowy.pl

3. Nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z
Państwem umowy, statusu transakcji.

5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy.

6. Mają Państwo Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do ich przenoszenia. Osoba której
dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres:
terespol@targowy.pl

PHU „INFO-SERVICE” Mariusz Kozioł, ul. Wojska Polskiego 92B, 21-550 Terespol, tel. (083) 311-11-85, NIP 537-138-38-19, Regon 030233844 www.targowy.pl 

Оригинальный документ(Oryginalny dokument) PDF
 


 
 
 
P.H.U. Info-Service, 1998-2019 Все права защищены Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: INFO-SERVICE Mariusz Kozioł, ul. Topolowa 2, 21-550 Terespol, Dane rejestrowe - rejestr i numer:Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5371383819, Regon: 030233844